สล็อตออนไลน์

สล็อตออนไลน์

ข้อมูลทางพันธุกรรมเขียนประวัติศาสตร์ของยุโรปใหม่

ข้อมูลทางพันธุกรรมเขียนประวัติศาสตร์ของยุโรปใหม่

จีโนมของชาวนาอายุประมาณ 7,000 ปีจากเยอรมนี ผู้รวบรวมพรานอายุประมาณ 8,000 ปีจำนวนแปดคนจากลักเซมเบิร์กและสวีเดน และมนุษย์ที่มีชีวิต 2,345 คน ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องราวต้นกำเนิดของชาวยุโรปสมัยใหม่ การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าชาวยุโรปสมัยใหม่มาจากบรรพบุรุษสามกลุ่ม ไม่ใช่สองกลุ่ม: ผู้ล่า-รวบรวมชาวยุโรปตะวันตก ชาวยูเรเชียนตอนเหนือในสมัยโบราณ และเกษตรกรชาวยุโรปในยุคแรกๆ...

Continue reading...